HAREKET BOZUKLUKLARININ TANI ve TEDAVİSİNDE ALGORİTMİK YAKLAŞIMLAR

BİLİMSEL PROGRAM

10 Ekim 2020 Cumartesi

09:20 - 09:30

AÇILIŞ

Dr. Raif Çakmur

09:30 - 11:10

OTURUM: Parkinson Hastalığında Tanı

 

Oturum Başkanları :

Dr. Sibel Özekmekçi,

Dr. Hülya Apaydın

09:30 - 09:50

Parkinson Hastalığında preklinik tanıda neredeyiz?

Dr. Raif Çakmur

09:50 - 10:10

Parkinson hastalığının genetik formlarını nasıl tanırım?

Dr. Bülent Elibol

10:10 - 10:30

Atipik Parkinsonian Sendromları nasıl tanırım?

Dr. Sibel Ertan

10:30 - 10:50

Parkinson hastalığı ve Atipik Parkinsonian sendromlarda görüntüleme ve diğer belirteçlerin ayırıcı özellikleri

Dr. Esen Saka Topçuoğlu

10:50 - 11:15

TARTIŞMA

11:20 - 12:05

UYDU SEMPOZYUM  - KORO İLAÇ

 

Epamor  Uydu Sempozyumu

 

20 Yıllık Apomorfin Türkiye Deneyimi

 

Oturum Başkanları :

Dr. Raif Çakmur

 

Konuşmacılar:

Dr. Serhat Özkan,

Dr. Sevda Erer Özbek

12:05 - 13:00

ARA / STAND ZİYARETİ

 

13:00 - 13:50

OTURUM : Parkinson Hastalığında Tedavi

 

 

Oturum Başkanları :

Dr. Güneş Kızıltan,

Dr. Mehmet Zarifoğlu

13:00 - 13:20

Erken Evre Parkinson Hastalığı Tedavisine Algoritmik Yaklaşım

Dr. Sevda Erer

13:20 - 13:40

İleri Evre Parkinson Hastalığı Tedavisine Algoritmik Yaklaşım

Dr. Dilek İnce Günal

13:40 - 13:50

TARTIŞMA

13:55 - 14:25

MİNİ UYDU SEMPOZYUM - KORO İLAÇ

 

Epamor  Mini Uydu Sempozyumu

 

Apomorfin Tedavisinde Hasta Desteğinin Önemi

Dr. Cenk Akbostancı,

Dr. Okan Doğu,

Hemş. Filiz Aydoğan Işık

14:25 - 14:50

E-POSTER TARTIŞMALARI VE STAND ZİYARETİ

 

E-Poster Sorumluları:

Dr. Sibel Güler,

Dr. Zeynep Tüfekçioğlu

14:50 - 16:00

OTURUM : Distoni'de Güncelleme

 

Oturum Başkanları :

Dr. Zuhal Yapıcı,

Dr. Dursun Aygün 

14:50 - 15:10

Distoni Sınıflandırması ve Genetiği

Dr. Serhat Özkan

15:10 - 15:30

Distonide Tedavi Algoritmaları ve Oral Medikasyon

 Dr. Ayşe Bora Tokçaer

15:30 - 15:50

Distonide Oral Medikasyon Dışı Tedaviler

Dr. Cenk Akbostancı

15:50 - 16:00

TARTIŞMA

16:05 - 16:50

UYDU SEMPOZYUMU 2 -ABDİ İBRAHİM

  Moderatör: Açılış Dr. Murat Emre
16:05-16:20 Apomorfinin uygun kullanımı ve sürecin yönetimi Dr. Teus Van Laar
16:20-16:35 Apomorfin hastaları için yeni normali yaratmak Dr. Okan Doğu
16:35-16:45 Hasta Desteğinde Fark Yaratmak Jan Parsons
16:45-16:50 Soru-Cevap

16:50 - 17:05

OTURUM: Hareket Bozukluklarında Akılcı İlaç  Kullanımı

 

Oturum Başkanları :

Dr. Selçuk Çomoğlu

 

Parkinson Hastalığı Tedavisinde Akılcı İlaç Kullanımı

Dr. Gençer Genç

17:05 - 17:35

MİNİ UYDU SEMPOZYUMU -ALİ RAİF

 

Parkinson Tedavisinde Her Aşamada Etkin ve Kolay"

Dr. Okan Doğu, Dr. Cenk Akbostancı

20:00 - 20:30

UYDU SEMPOZYUMU- SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ - NOBEL

 

Parkinson Hastalığı ile Mücadele Avucunuzun İçinde

 

Parkinson Hastalığı Tedavisi ve Fiziksel Egzersiz Uygulaması

Dr. Dilek İnce Günal

20:35

Tedavi Gecesi

 

Oturum Başkanları :

Dr. Bülent Elibol,

Dr. Raif Çakmur

 

Olgu Koordinatörü:

Dr. E.Esra Okuyucu

 

Olgu Sunumları:

Dr. Hüseyin Şahin,

Dr. Banu Özen Barut,

Dr. Gençer Genç,

Dr. Aysegul Gündüz,

Dr. Aysu Şen,

Dr. Gülay Kenangil,

Dr. Yaprak Seçil,

Dr. Figen Tokuçoğlu,

Dr. Özge Yılmaz Küsbeci,

Dr. Bilge Koçer,

Dr. Yıldız Değirmenci,

Dr. Özgür Öztop Çakmak

11 Ekim 2020 Pazar

10:00 - 10:10

STAND ZİYARETİ

 

10:10 - 12:40

OTURUM: Fenomenden Tanıya

 

Oturum Başkanları :

Dr. Önder Akyürekli,

Dr. Feriha Özer

10:10 - 10:30

Distoni ile gelen hastada tanısal yaklaşım

Dr.Haşmet Hanağası

10:30 - 10:50

Denge ve Yürüme bozukluğu ile gelen hastada tanısal yaklaşım

Dr.Sibel Özkaynak

10:50 - 11:10

Akinetik-rijit hastada tanısal yaklaşım

Dr.Zafer Çolakoğlu

11:10 - 11:30

E-POSTER TARTIŞMALARI VE STAND ZİYARETİ

 

Poster Sorumluları

Dr.Hakan Ekmekçi,

Dr.Özgür Öztop Çakmak

11:30 - 11:50

Kore/balizm ile gelen hastada tanısal yaklaşım

Dr. Beril Dönmez Çolakoğlu

11:50 - 12:10

Myoklonus ile gelen hastada tanısal yaklaşım

Dr. Meltem Demirkıran

12:10 - 12:30

Uyku ile ilişkili hareket bozukluklarında tanısal yaklaşım

Dr. Yaşar Kütükçü

12:30 - 12:40

TARTIŞMA

12:45 - 13:30

UYDU SEMPOZYUMU-TEVA

 

Parkinson Tedavisinde Zamana Meydan Okuyan Yaklaşım

Dr. Dilek İnce Günal,

Dr. Cenk Akbostancı

13:35 - 14:25

OTURUM: Tanıdan Tedaviye Tremor

 

Oturum Başkanları :

Dr. Jale Yazıcı,

Dr. Ali Akyol

13:35 - 13:55

Yeni Sınıflama ile Tremor ve tremor ile giden hastalıkların tanısında algoritmik yaklaşım

Dr. Hakan Kaleağası

13:55- 14:15

Tremorda medikal ve cerrahi tedavi

Dr. Okan Doğu

14:15- 14:25

TARTIŞMA

14:30 - 15:15

UYDU SEMPOZYUM 3 - GEN İLAÇ

 

Novils Uydu Sempozyumu

 

Hareket Bozuklukları Pratiğinde Wilson hastalığı

 

Oturum Başkanları :

Dr.Bülent Elibol

 

Wilson hastalığına nasıl tanı koyalım? 

Dr. Haşmet Hanağası  

 

Wilson hastalığı tedavisinde doğrular ve yanlışlar

Dr. Kadir Demir

15:15 - 15:30

STAND ZİYARETİ

 

15:30 - 17:15

OTURUM: Hareket Bozukluları Tedavisinde Yakın Gelecek

 

 

Oturum Başkanları :

Dr. Pervin K. İşeri,

Dr. Sibel Altınayar

15:30-15:50

Parkinson hastalığının tedavisinde yakın gelecek

Dr. Gül Yalçın Çakmaklı

15:50-16:10

Hareket Bozukluklarında yeni teknolojiler

Dr. Nazlı Durmaz Çelik

16:10-16:30

Hareket bozuklukları tedavisinde antisense tedaviler

Dr. Yeşim Sücüllü Karadağ

16:30-16:50

Hiperkinetik hareket bozukluklarında yeni ve gelecek tedaviler

Dr. Murat Gültekin

16:50 - 17:10

TARTIŞMA

17:15 - 18:00

UYDU SEMPOZYUM 4 - ABBVİE

 

Covid-19 Pandemisi Sürecinde Levodopa Karbidopa İntestinal Jel Tedavisi’nin  Farmakovijilans Açısından Yönetimi

 

Oturum Başkanları :

Dr. Ayşe Bora Tokçaer,

Dr. Haşmet A. Hanağası ,

Dr. Okan Doğu

 

Konuşmacılar:

Dr. Murat Gültekin,

Dr. Yeşim Sücüllü Karadağ,

Dr. Yıldız Değirmenci

18:00

KAPANIŞ