HAREKET BOZUKLUKLARININ TANI ve TEDAVİSİNDE ALGORİTMİK YAKLAŞIMLAR

KURULLAR - YÖNETİM KURULU

Başkan
Prof. Dr. Raif Çakmur

İkinci Başkan
Prof. Dr. Yaşar Kütükçü

İkinci Başkan
Prof. Dr. Zafer Çolakoğlu

Genel Sekreter
Prof. Dr. Esen Saka Topçuoğlu

Sayman
Prof. Dr. Dilek İnce Günal